Propozycje wsp?pracy:

l i t e r a c k i e j,
s c e n a r i o p i s a r s k i e j,
c o p y w r i t e r s k i e j

oraz

pro?by o udost?pnienie fragmentw
p o r t f o l i o

przyjmuj? do
skrzynki.