Pokazuje: 1 - 4 of 4 WYNIKÓW

Czy potrzebujemy kolejnej p?yty z piosenkami Osieckiej?

Za ka?dym razem, gdy dociera do mnie wiadomo??, ?e oto narodzi?a si? kolejna p?yta z piosenkami Osieckiej (a dzieje si? to przecie? raz na rok, raz na dwa, nie rzadziej), mam mieszane uczucia. Jakie? dziesi?? lat temu kupi?abym wszystko, co cho?by sta?o obok Osieckiej, a fakt, ?e dzisiaj ju? tak nie robi?, nie wynika wy??cznie z tego, ?e w ci?gu ostatniej dekady nauczy?am si? m?drzej zarz?dza? swoim bud?etem. Polski rynek wydawniczy i muzyczny dawno temu opar? swoje t?uste ?apki na drobnym ciele Ukochanej Poetki Polakw, przewrotnie do historii jej ?ycia, czyni?c z niej kasiasty interes. I mo?e dobrze, dobr? literatur? …

Nowy Rojek, stary Rojek, perseweratywno??

Karz? mi zm?drze?, ja wiem, ?e nie zd??? Dzi?ki jego poprzedniej p?ycie nauczy?am si?, ?e dobrze dobrana piosenka mo?e zag?uszy? wszystko. By? koniec czerwca, zdawa?am swoj? pierwsz? sesj? na studiach, ktrych i tak nie zamierza?am kontynuowa? po wakacjach. „Nauka” (u?yty cudzys?w wyja?ni nazwa kierunku, na ktrym w?a?nie ko?czy?am pierwszy rok,go on, google it) sz?a mi wtedy tak se. G?wnie dlatego, ?e jedynym przedmiotem, jaki mnie wwczas naprawd? obchodzi? by?oWprowadzenie do: bycie m?od? kobiet?. Mi?dzyludzkie indywidualne studia z latania nad ziemi? i p?nych powrotw do domu potrwa?ypar? krtkich miesi?cy. Sko?czy?y si? w dniu, w ktrym tras? Most D?bnicki/bulwary/Most Grunwaldzki/bulwary przesz?am dwucyfrow? …