28 my?li na 28. urodziny

 1. Przyjaciele s? wszystkim.
 2. ?ycie si? ko?czy i zaczyna wiele razy w ci?gu ?ycia.
 3. Czasem jest tak, ?e si? czyta ksi??k? za ksi??k?, a czasem nic przez p? roku i te? git.
 4. Moja postawa wobec ?wiata na ten moment ?ycia wyra?a si? w s?owie: „ok”. W stylu takiej lu?nej rozmowy, ?e: jeste? na tak? jestem na ok.
 5. Nie z ka?dego wydarzenia da si? zrobi? list? plusw i minusw.
 6. Bycie dla siebie samej pizd? nie dzia?a.
 7. Bycie dla siebie samej towarzyszk? jest trudne, ale dzia?a.
 8. Mo?na si? zakocha?, ale obowi?zku takiego nie ma.
 9. Cia?o mwi ca?y czas i jest ju? zm?czone tym, ?e nikt go nie s?ucha.
 10. Ka?dy dzie? zas?uguje na szacunek, bo mog?oby go nie by?, a jest.
 11. Tatua?e s? cool.
 12. Za ma?o si? po?wi?ca czasu na patrzenie na zwierz?ta.
 13. Masz za oknem wi?cej ni? 7 odcieni zieleni, zobacz.
 14. Istnieje magia, ale jest czym? innym ni? si? wydawa?o.
 15. Kajaki i festiwale muzyczne nie s? dla mnie i jestem ju? za du?a, ?eby si? o tym co roku na nowo przekonywa?.
 16. Nie ma lepszego uczucia, ja nie znam w ka?dym razie, ni? roz?mieszy? kogo?.
 17. S?ysza?am, ?e poprawnie mwi si? „z rz?du”, a nie „pod rz?d” (bez sensu).
 18. Jakby mnie kto? zapyta?, czym jest ?ycie, to bym powiedzia?a, ?e ?ycie to jest ci?g?e rozgl?danie si?, gapienie na rzeczy, dotykanie i pytanie siebie: „czy ja to lubi??”. I ca?a sztuka w tym, ?eby odpowiada? szczerze.
 19. W mwieniu prawdy mo?na si? rozsmakowa?.
 20. Do s?yszenia prawdy mo?na si? wytrenowa?.
 21. Trzeba codziennie s?ucha? muzyki, ?eby pami?ta?, kim si? jest i czego si? chce.
 22. Zdarzaj? si? takie dni, ?e tylko odrabianie pa?szczyzny, ale mo?na to wytrzyma?.
 23. G?owa lubi porz?dek, ale ?ywi si? chaosem.
 24. Mo?na wrci? do czego? po d?ugiej przerwie.
 25. Mo?na wrci? do kogo? po d?ugiej przerwie.
 26. Nieprzerwanie uwielbiam pierwsze mycie w?osw w domu po wizycie u fryzjera i ?askotanie ciekawo?ci w brzuchu: jak si? teraz u?o???
 27. Jest mo?liwe a nawet dosy? cz?ste, ?e kto? czego? nie potrafi, potem si? tego uczy, a nast?pnie ju? umie
 28. a sprawdzaj?c, czy da si? zamienia? kolejno?? tych krokw, zmarnowa?am du?o czasu i nerww.

Rekomendowane artykuły