fbpx
Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

Ma?pia mi?o??

Znam dwa sposoby, ?eby sprawdzi?, czy mog?abym si? w Tobie zakocha?. Pierwszy: gdy mam ochot? usi??? naprzeciwko i w niesko?czono?? rzuca? kolejne tematy, pytaj?c Ci? a co Ty o tym my?lisz?.

Taco Hemingway nagra? now? piosenk?. Chleb jest coraz dro?szy. Moi znajomi si? pok?cili. A co Ty o tym my?lisz?

Drugi: gdy mam ochot? dotyka? Ci? po twarzy.

Chod?, jutro sprbujemy jeszcze raz

Jakby mnie kto? wyrwa? z korzeniami mwi? do pani Marty, gdy pyta, jak si? teraz czuj?.

To bardzo cielesny, bardzo konkretny stan. Mam wra?enie, ?e nie jestem w stanie chodzi? prosto, ?e mam usztywnione kolana. Zamiast je zgina?, z ka?dym krokiem zataczam stopami dziwne, pijane kr?gi jakbym by?a wielkoformatowym cyrklem.

Jakbym nie mia?a nic w ?rodku dodaj?. A pani Marta a mo?e to ju? mi si? przy?ni?o rozcina mi brzuch i ?mieje si?, ?e przecie? tutaj od dawna by?y ju? tylko stare gazety.

Strach makes the world around, world around, world around…

Kiedy? mia?am w g?owie inne przekonania ni? teraz. My?l?, ?e w pewnym okresie moje pogl?dy mo?na by nazwa? nijakie skr?caj?ce w prawo. By? nawet czas, gdy nazywa?am siebie imieniem, w ktre wwczas naprawd? wierzy?am, a ktre dzisiaj ?amie mi serce i pluje wstydem a p o l i t y c z n a. Na takie jak ja wymy?lono jednak dawno temu du?o lepsze okre?lenie: m?oda i g?upia. Kiedy? by?am m?oda i g?upia.