Nie pytaj nas o mi?o??, mamy to prze?wiczone, bo…*

– No i co o tym my?lisz, mo?e by??

Mo?e by? tak, ?e ca?a twoja m?odo?? by?aby du?o pomy?lniejsza, gdyby
Dawid Podsia?o wyda? swoj? trzeci? p?yt? kilka lat wcze?niej
Mo?e by? tak, ?e ktrego? dnia nie umyjesz w?osw na spotkanie z kim?,
kto z?ama? ci serce i tylko ty b?dziesz wtedy wiedzie?, ?e wygra?a?
Mo?e by? tak, ?e ka?dy chcia?by by? tylko czyj?? nieszcz??liw? mi?o?ci?
Mo?e by? tak, ?e stanie si? dok?adnie to, na co czekasz
Mo?e by? tak, ?e czekasz na rzeczy niemo?liwe
Mo?e by? tak, ?e wszystkie piosenki s? o tym samym (i to dobrze)
Mo?e by? tak, ?e wszystkie piosenki s? o tym samym (i to ?le)

Mo?e by? tak, ?e dobrze ci? znam i bardzo ci? kocham
Mo?e by? tak, ?e dobrze ci? znam i ma?o ci? kocham
Mo?e by? tak, ?e ma?o ci? znam i ma?o ci? kocham
Mo?e by? tak, ?e ma?o ci? znam i bardzo ci? kocham

Mo?e by? tak, ?e tak ju? d?u?ej by? nie mo?e

Mo?e by? tak, ?e „mo?e” to jest „nie wiem”
Mo?e by? tak, ?e „mo?e” to jest „zapomnij wszystko, co ci powiedzia?am, nie wracajmy do tego wi?cej”
Mo?e by? tak, ?e „mo?e” to jest „nie kocham ci?, nie dotykaj mnie, zrobi? sobie z twoich kluczy do mieszkania kolczyki”
Mo?e by? tak, ?e „mo?e” to jest „bardzo si? boj?, bardzo si? ciebie teraz wstydz?”
Mo?e by? tak, ?e „mo?e” to jest „na lito?? bosk?, niech kto? zdecyduje za mnie”
Mo?e by? tak, ?e „mo?e” to jest „nie podno? g?osu, jest ju? p?no, umyj z?by, chod? spa?”
Mo?e by? tak, ?e „mo?e” to jest „jestem bardzo zm?czony”
Mo?e by? tak, ?e „mo?e” to jest „musimy by? jeszcze raz dzielni”

~ K.

Inne teksty